Znak-B

Przyznawany jest przez niezależne kompetentne i obiektywne jednostki certyfikujące w ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobów zgłaszanych przez dostawców, którymi mogą być producenci, importerzy lub dystrybutorzy. Wyrób oznaczony tym znakiem to wyrób bezpieczny w użytkowaniu, nowoczesny, przyjazny środowisku naturalnemu, wzbudzający zaufanie odbiorcy.

Certyfikacja

Certyfikacja dobrowolna
na znak bezpieczeństwa "B"
Voluntary Certification for safety "B"

LISTA JEDNOSTEK

Tu znajdą państwo listę Jednostek Certyfikacyjnych z terenu całego kraju.

Regulaminy

Tu znajdują się regulaminy dotyczące procesu certyfikacji i nadawania znaku bezpieczeństwa „B”

Certyfikacja dobrowolna na znak bezpieczeństwa "B"


Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej potwierdzeniem tego, że wyrób jest bezpieczny był dla wielu wyrobów certyfikat bezpieczeństwa uprawniający producenta do oznakowywania tego wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B". Takiemu oznakowaniu obligatoryjnie podlegały wyroby określone odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów, a potwierdzenia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o badaniach i certyfikacji dokonywały w procesie certyfikacji akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, niezależne od producenta i użytkownika, jednostki certyfikujące. Przez blisko 15-letnie obowiązywanie zyskał ten znak wielu zwolenników - głownie odbiorców lub użytkowników wyrobów, ale też i wielu producentów.


...Zobacz więcej...

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
Joanna Złotkowska

Joanna Złotkowska

Przewodnicząca Prezydium Rady

Rada Jednostek Certyfikujących na znak towarowy gwarancyjny "B"

Instytut Technologii Elektronowej Oddział PREDOM
ul. Krakowiaków 53
02-255 Warszawa
tel.: 22 846-18-26

Marek Jewtuch

Marek Jewtuch

Przewodniczący Zarządu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji TEST Q

ELTEST M. Jewtuch Sp. jawna,
ul. Ratuszowa 11,
03-450 Warszawa
tel. 22 619-39-66