Lista jednostek certyfikujących

07 Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków
certyfikacja@coch.pl
10 ELTEST M.Jewtuch Sp. jawna
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
sekretariat@eltest.com.pl
11 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy Falenty
Aleja Hrabska 3, 05-090 Raszyn
Jednostka Certyfikująca Wyroby
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
m.hryniewicz@itp.edu.pl

e.szajba@itp.edu.pl

12 Sieć Badawcza Łukasiewicz
Łódzki Instytut Technologiczny
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27
90-570 Łódź

ewa.kopania@lit.lukasiewicz.gov.pl

13 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
e.ogonowska@iel.waw.pl
15 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ –Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
m.kozlik@imbigs.pl

k.andrzejewski@imbigs.pl

18 Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa

nawierzchnie@insp.pl

19 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ –Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
certyfikacja@icimb.pl
22 Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
certyfikacja@its.waw.plzcn@its.waw.pl

dariusz.wisniewski@its.waw.pl

26 Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17
40-384 Katowice
biuro@zetom.eue.makiela@zetom.eu
28 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ –Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55
03-301 Warszawa
nj@pimot.eu
29 Ośrodek Badań i Certyfikacji „Simptest” spółka z o.o.
ul. Astrów 10
40-045 Katowice

simptest@simptestcert.pl

30 Instytut Techniki Górniczej „KOMAG”
ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice
afigiel@komag.eu
31 Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC

ul. Łabędzka 21
44-121 Gliwice
biuro@obac.com.plpiotr.tarnawski@obac.com.pl
32 J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Jednostka Certyfikująca 

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Śląskie
siemianowice_marketing@jsh.com.pl
33 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny Biuro Certyfikacji i Normalizacji
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl