REGULAMINY
  1. Umowa licencyjna o użyczeniu wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „B” pobierz

  2. Regulamin Rady Jednostek Certyfikujących na wspólny znak towarowy gwarancyjny „B” pobierz
    Statute of the Council of Certification Bodies Certificating for Collective Guarantee Trademark „B” download


  3. Regulamin Komitetu ds. wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „B” pobierz
    Statute of the Committee for Collective Guarantee Trademark „B” download


  4. Program Certyfikacji Wyrobów na wspólny znak towarowy gwarancyjny „B” pobierz
    Product Certification Scheme for Collective Guarantee Trademark „B” download