Prezydium Rady Jednostek Certyfikujących na wspólny znak towarowy gwarancyjny „B”

 1. Joanna Złotkowska – Przewodnicząca
  Instytut Technologii Elektronowej Oddział PREDOM


 2. Eugeniusz Szajba – Zastępca Przewodniczącego
  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy


 3. Marek Sosnowski – Sekretarz
  Instytut Sportu


Komitet ds. Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „B”
 1. Tomasz Małyska – Przewodniczący
  Instytut Technologii Elektronowej Oddział PREDOM


 2. Roman Nadratowski – Z-ca Przewodniczącego
  Przemysłowy Instytut Motoryzacji


 3. Ryszard Osiejuk – Sekretarz
  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy


 4. Ewa Suchan – Członek
  Zakłady Badań i Atestacji ZETOM


 5. Marek Sosnowski – Członek
  Instytut Sportu


Komitet Odwoławczy
 1. Franciszek Troncik – Przewodniczący
  Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. SIMPTEST”


 2. Monika Ziółkowska – Członek
  PIMOT


Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Badań Technicznych
i Atestacji TEST-Q
 1. Marek Jewtuch – Przewodniczący Zarządu

 2. Aleksander Piotrowski – Wiceprzewodniczący Zarządu

 3. Janusz Leśniewski – Wiceprzewodniczący Zarządu

 4. Dagmara Żygowska – Sekretarz Stowarzyszenia